Onderweg naar eigen kracht

Onze stichting

Helma Baart, oprichter en voorzitter van de Stichting: “Ik ben in juni 2016 gestart met deze stichting omdat ik denk dat we een verschil kunnen maken. In mijn eigen leven heb ik de nodige hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Mijn levenslessen heb ik in ons beleid verwerkt. Ons doel is om mensen te stimuleren de juiste stappen te zetten. Helaas vinden of kennen veel mensen de weg naar een wijkteam of schuldhulpverlener niet. Vaak zijn zij teleurgesteld in de bureaucratie rondom het vragen naar hulp dus gaan ze de zorg mijden. Ik probeer met mijn team van HBO-maatschappelijk werkers, sociaal werkers en ervaringsdeskundigen een maatschappelijke omgeving te creëren waar mensen zich welkom en gehoord voelen. Onze cliënten komen voornamelijk voort uit ons netwerk door mond op mond reclame. We bereiken hierdoor gelukkig mensen die anders buiten de boot zouden vallen of pas op een veel later moment struikelen. Mooi om te zien dat oud-zorgmijders die hun leven weer op orde hebben gekregen, andere zorgmijders naar ons toeleiden via het wijkteam, JGT of zorgkantoor.”

Af en toe heb je een vriendelijk woord of een knuffel nodig