Onderweg naar eigen kracht

MVO

MVO-beleid BalansZorg Begeleiding

BZB streeft ernaar om een duurzame organisatie te zijn. Onze stichting draait om mens én milieu. Wij proberen door weloverwogen en verantwoorde keuzes ons steentje bij te dragen aan een prettige werksfeer en een betere wereld.


Mensen

Stichting BalansZorg Begeleiding is een mensen-bedrijf. Dagelijks helpen onze medewerkers de hulpvrager, voornamelijk zorgmijders, te begeleiden en te stimuleren naar zelfredzaamheid. Wij geloven in het bieden van een perspectief, door het denken in mogelijkheden en het ontwikkelen van talenten. Ieder mens is uniek en moet de mogelijkheid krijgen en/of nemen, om op zijn of haar manier te participeren in de maatschappij.
BZB is een bijzonder platte organisatie waarin alle medewerkers een eigen inbreng hebben en, tot op zekere hoogte, mee mogen beslissen over de inhoud van hun werkzaamheden en de koers van onze stichting. Wij hechten veel waarde aan een sfeer van veiligheid en openheid: kritiek is welkom. Iedere medewerker heeft bij ons een grote eigen verantwoordelijkheid.
Het team van BZB bestaat bewust uit een mix van jongere en oudere werknemers, die
passie hebben voor mens en maatschappij, gespecialiseerd zijn in meervoudige en (multi-) culturele problematieken, meertalig, bevlogen, hoog gekwalificeerd en ervaren zijn. Wij geloven dat iedereen een kans moet krijgen. We leiden onze medewerkers intern op en bieden hen ook de kans om zich extern te laten bijscholen.


Planeet

BZB kijkt verder dan onze eigen stichting. Wij nemen deel aan maatschappelijke ondernemersinitiatieven.
Als het gaat om het milieu proberen wij ons afval te scheiden en zijn wij een openbaar inzamelpunt ten gunste van Stichting AAP.
Om het aantal autokilometers te beperken hebben wij 2 bedrijfsfietsen. Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.


Profit

BZB is een stichting. Wij maken geen winst.

Wij willen een laagdrempelige organisatie blijven, waar iedereen met een hulpvraag, die individuele begeleiding nodig heeft, zich welkom voelt.
Want een ieder, met of zonder (tijdelijke) beperking, moet zijn of haar weg kunnen vinden, zodat hij/zij zoveel mogelijk zelfredzaam wordt en blijft, om op eigen kracht regie te kunnen voeren over het verdere leven.