Onderweg naar eigen kracht

Medewerkers

Famke Güler

Operationeel Directeur

 • Hbo: Management en Organisatie en Pedagogiek
 • Trainer- en coachopleidingen. Diverse leiderschapstrajecten
 • Wft Schade Particulier
 • Aandachtsfunctionaris LVAK
 • Spreekt Nederlands, Engels, Duits en Turks
 • Nevenfunctie: raadslid gemeenteraad Leiden

Quinty Scheer

Maatschappelijk werker

 • Mbo: Sociaal Maatschappelijke Dienstverlener en Sociaal Cultureel Werker
 • Volgt: Sociaal Juridische Dienstverlening

Ilja Wielders

Maatschappelijk werker en Teamleider

 • Hbo: Sociaal Pedagogische Hulpverlening SKJ-geregistreerd
 • Hbo: Operationeel Management
 • Cursussen: o.a. Rino Psychopathologie, Juridische Module en Omgaan met agressie
 • Volgt: Schuldhulpverlening
 • Spreekt Nederlands en Engels

Sana Mhamedi

Maatschappelijk werker en Jobcoach

 • Hbo: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Cursussen: Coach-To-Coach, Vraaggericht inburgeren, Non-verbale communicatie, Wft Basis en Wft Vermogen
 • Spreekt Nederlands, div soorten Arabisch, Engels en Frans

Elize Arens

Maatschappelijk werker en Orthopedagoog

 • Universiteit Leiden: Master Orthopedagogiek

Jamal Dahman

Maatschappelijk werker

 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Spreekt Nederlands, Engels, div soorten Arabisch en Berbers

Annemieke Windhorst

Maatschappelijk werker

 • Mbo: Medewerker Maatschappelijke Zorg
 • Cursus: Receptioniste/telefoniste
 • Spreekt Nederlands en Engels

Karin Hannaart

Maatschappelijk werker

 • Havo
 • Wft: Assurantie B
 • Spreekt Nederlands, Engels en Duits
 • Volgt: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening

Vrijwilligers

Donia Taj

Vrijwilliger

 • Universiteit Damascus: Arabische literatuur
 • Vrijwilliger vluchtelingenwerk
 • Docent Arabisch
 • Spreekt Nederlands, Arabisch en Engels

Jarmo van der Velden

Vrijwilliger Thuisadministratie

 • Hbo: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Spreekt Nederlands, Engels en Duits
 • Nevenfunctie: DZB Leiden bedrijfsmaatschappelijk werker en trainer van diverse hockeyteams op Roomburg

Ries van Walraven

Docent NT2 op vrijwillige basis

 • Gepensioneerd docent
 • Studeerde Frans en Algemene Taalwetenschap
 • Docent Nederlands aan buitenlanders, analfabeten, laaggeletterden en hoogopgeleiden uit alle hoeken van de wereld
 • Fietsmaatje
 • Nevenfunctie: raadslid gemeenteraad Leiden

Don Hiensch

Vrijwilliger

 • Ervaringsdeskundige

Irini Kapoukranidou

Vrijwilliger

 • Spreekt Nederlands en spreekt, tolkt en vertaalt Grieks

Adviseurs

Bestuur

Helma Baart

Voorzitter

 • Jarenlange ervaring als manager
 • Jarenlang raadslid gemeenteraad Leiden
 • Ervaringsdeskundige

Layla Maghrbi

Secretaris

Joey de Waard

Penningmeester