Onderweg naar eigen kracht

BZB Re-integratie

Missie

Stichting BalansZorg Begeleiding (BZB) heeft ten doel de hulpvrager te begeleiden en te stimuleren naar zelfredzaamheid om op eigen kracht, binnen zijn of haar mogelijkheden, zelfstandig te kunnen functioneren.

Met behulp van de methodiek van het Competentiegericht Begeleiden, bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een perspectief, door het denken in mogelijkheden en het ontwikkelen van talenten. Ieder mens is uniek en moet de mogelijkheid krijgen en/of nemen, om op zijn of haar manier te participeren in de maatschappij.

Dit kunnen wij omdat al onze medewerkers passie hebben voor mens en maatschappij, gespecialiseerd zijn in meervoudige en (multi-) culturele problematieken, meertalig, bevlogen, hoog gekwalificeerd en ervaren zijn.

Visie

Een laagdrempelige organisatie blijven, waar iedereen met een hulpvraag, die individuele begeleiding nodig heeft, zich welkom voelt. Want een ieder, met of zonder (tijdelijke) beperking, moet een weg kunnen vinden naar de arbeidsmarkt, zodat hij/zij zoveel mogelijk zelfredzaam wordt en blijft, om op eigen kracht regie te kunnen voeren over het verdere leven.

Verder bieden wij een ieder die arbeidsvermogen heeft en een uitkering op basis van Ziektewet, WIA, Wajong of WW ontvangt, de mogelijkheid om werknemersvaardigheden te versterken, persoonlijke effectiviteit te verbeteren en begeleid te worden bij het zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Zo wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en worden klanten vooruit geholpen.

Hiervoor bieden wij de volgende re-integratieactiviteiten aan:

  • Individuele begeleiding/coaching bij het: opbouwen van het arbeidsritme en het bepalen van belastbaarheid op een werkervaringsplek; oefenen van werknemersvaardigheden, zoals het zelfstandig en onder leiding leren werken en het uitvoeren van opdrachten.
  • Individuele begeleiding/coaching t.b.v.; het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid; het leren omgaan met belemmeringen;het vergroten van de assertiviteit;hulp tijdens het vinden van de weg binnen de sociale kaart; het omgaan met beperkingen.
  • Individuele loopbaanbegeleiding/coaching; affiniteiten in kaart brengen; beroepskeuzetest; haalbaarheidsonderzoek zzp; werkervaringsplek; netwerken.

Al onze professionals coachen ondersteunend, daadkrachtig en volgens onze methodiek Competentiegericht Begeleiden.

  • Zij coachen on the job.
  • Zij hebben een goed inlevingsvermogen in het dagelijks leven van de cliënt.
  • Zij ondersteunen in het behalen van de opgestelde doelen.
  • Zij kunnen goed levelen en geloven in het belang van het meedoen van ieder mens, het meetellen en een bijdrage leveren aan de samenleving.
  • Zij maken gebruik van de sterke kanten van de persoon zelf en benutten het netwerk.
  • Zij werken proactief en zoeken de dialoog.
  • Zij denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen.

USP’s

Wij zijn een laagdrempelige organisatie waar iedereen zichzelf kan en mag zijn en zich welkom voelt.

Meertaligheid, Engels, Duits, Frans, div. soorten Arabisch, Slavisch, Turks en Grieks.

Culturele diversiteit

Wij bieden al jaren professionele ondersteuning en begeleiding, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Wet langdurige zorg, aan dak- en thuislozen, zwerfjongeren, LVB-ers, Wajongeren, WSW-ers, statushouders, personen met verslavingsproblematiek, psychiatrische- of psychische achtergrond, detentieverleden of ondertoezichtstelling, anderstaligen, mensen die vastgelopen zijn, of een combinatie van genoemde groepen. Het hebben daardoor al jarenlange ervaring met het “werkfit” maken en het begeleiden van bovengenoemde doelgroepen, waardoor zij weer kunnen functioneren in een arbeidsomgeving. Wij hebben een contract vanuit de Wmo met de gemeente Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest. Wij verbinden lokale samenwerkingspartners in de wijken en gemeenten en houden hen betrokken, zodat de benodigde ontwikkelingsruimte gefaciliteerd wordt.