Onderweg naar eigen kracht

Missie

Stichting BalansZorg Begeleiding (BZB) heeft ten doel de hulpvrager, voornamelijk zorgmijders, te begeleiden en te stimuleren naar zelfredzaamheid om op eigen kracht, binnen zijn of haar mogelijkheden, zelfstandig te kunnen functioneren.

Met behulp van de methodiek van het Competentiegericht Begeleiden, bieden wij mensen een perspectief, door het denken in mogelijkheden en het ontwikkelen van talenten. Ieder mens is uniek en moet de mogelijkheid krijgen en/of nemen, om op zijn of haar manier te participeren in de maatschappij.

Dit kunnen wij omdat al onze medewerkers passie hebben voor mens en maatschappij, gespecialiseerd zijn in meervoudige en (multi-) culturele problematieken, meertalig, bevlogen, hoog gekwalificeerd en ervaren zijn.

Visie

Een laagdrempelige organisatie blijven, waar iedereen met een hulpvraag, die individuele begeleiding nodig heeft, zich welkom voelt.

Want een ieder, met of zonder (tijdelijke) beperking, moet zijn of haar weg kunnen vinden, zodat hij/zij zoveel mogelijk zelfredzaam wordt en blijft, om op eigen kracht regie te kunnen voeren over het verdere leven.

Onze kracht

De medewerkers van BZB hebben jarenlange ervaring in het begeleiden en stimuleren naar zelfredzaamheid. Al onze medewerkers hebben passie voor mens en maatschappij, zijn meertalig, bevlogen, hoog gekwalificeerd en ervaren. Wij bieden al jaren professionele ondersteuning en begeleiding, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Wet langdurige zorg, aan dak- en thuislozen, zwerfjongeren, LVB-ers, Wajongeren, WSW-ers, statushouders, personen met verslavingsproblematiek, psychiatrische- of psychische achtergrond, detentieverleden of ondertoezichtstelling, anderstaligen, mensen die vastgelopen zijn, of een combinatie van genoemde groepen. Met behulp van de methodiek Competentiegericht Begeleiden, bieden wij iedere hulpvrager een perspectief, door het denken in mogelijkheden en het ontwikkelen van talenten. Ieder mens is uniek en moet de mogelijkheid krijgen en nemen, om op zijn of haar manier te participeren in de maatschappij.

Iedereen kan struikelen in het leven; vaak door omstandigheden waar je geen grip op hebt. Baanverlies, huisverlies, partnerverlies of gewoon omdat je het allemaal niet alleen aankunt of hierin door beperking(en) in belemmerd wordt. Vaak ontstaan schulden, met alle gevolgen van dien. Is dat erg? Hulp zoeken is juist goed en soms heb je een zetje in de goede richting nodig. Uiteraard wel op een gelijkwaardige manier en met een persoonlijke aanpak. Als zorgmijders onze stichting weten te vinden, is het belangrijk om ze stap voor stap weer vertrouwen te laten krijgen dat het écht anders en beter kan. Dat vinden wij belangrijk. Soms zijn mensen dak- en/of thuisloos. Wat is het verschil tussen dakloos of thuisloos zijn? Kunt u helemaal nergens terecht, dan bent u dak- en thuisloos. Hiervoor is de enige oplossing in Leiden en omgeving om je aan te melden bij de Dak- en Thuislozen Opvang “Stichting De Binnenvest”. Bent u thuisloos, dan kunt u dus best af en toe bij iemand in de familie, vrienden of kennissenkring een nachtje slapen, dan verblijf u in een recreatiewoning, of kraakpand zonder inschrijfmogelijkheid. Dan heeft u dus alleen geen woonadres. U loopt dan wel tegen heel veel problemen aan want u staat nergens meer als woonachtig geregistreerd. U wordt/bent uitgeschreven bij de zorgverzekering; u bent dus niet meer verzekerd, kunt geen uitkering aanvragen, eventuele schulden lopen alleen maar op en u gaat uzelf steeds minder waard voelen. Heeft u misschien eerder hulp gezocht maar bent u hierin teleurgesteld en vertrouwd u eigenlijk niets of niemand meer? Wij proberen u te helpen om een oplossing te vinden. Heeft u wel een woning of kamer, maar redt u het niet om alles alleen te doen, dan zijn we er natuurlijk ook voor u. Thuisloosheid is natuurlijk niet de enige reden waarvoor u voor bij ons komt; er zullen zeker veel meer zaken zijn waar u individuele begeleiding bij nodig kunt hebben. Wij zijn er voor alle leeftijdsgroepen, van 0 tot 100 jaar. We zijn als stichting SKJ-geregistreerd. We hebben veel expertise in huis om iedereen op de juiste manier te begeleiden. Iedereen is welkom, alleenstaanden, gezinnen, jongeren, met én zonder beperkingen. Ook kan het voorkomen dat u andere hulp nodig heeft om verder met uw leven te komen. We zullen dan altijd met u samen én in samenwerking met andere ketenpartners, om de juiste hulp voor u te vinden. Kortom; we kunnen en willen iedereen graag helpen en goed begeleiden naar een leven op Eigen Kracht.

Onze stichting is er voor iedereen!

Ervaringsverhalen

Amale el Azzouzi

“Wat ben ik gelukkig dat ik bij hen terecht ben gekomen!”

Joey D’Orio

“Wat een geluk heb ik gehad bij BalansZorg terecht te zijn gekomen”

Rick van den Eijkel

“Ik ben ze meer dan dankbaar bij BalansZorg; Dank jullie!”