Onderweg naar eigen kracht

Kwaliteit/continuïteit

Vanuit onze visie op de toekomst werken wij met een strategische personeelsplanning.

In ons domein (sociaal maatschappelijk werk- en dienstverlening) moeten wij altijd voorbereid zijn op het eventueel vervangen van collega’s en (al dan niet tijdelijk) overnemen van hun werkzaamheden.

Voor zowel het personeel als voor het bedrijf zijn diverse verzekeringen afgesloten, waaronder een verzuimverzekering, ook weer om de bedrijfscontinuïteit te borgen.

Al onze medewerkers beschikken over een hbo-opleiding Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, mbo-opleiding Sociaal maatschappelijke dienstverlener of hebben minimaal hbo werk- en denkniveau.

Al ons, nieuw aangesteld, personeel wordt geacht hetzelfde niveau te hebben en wordt door onze in house trainer/coach opgeleid (coaching-on-the-job) volgens een inwerkprogramma waarvan de duur varieert, afhankelijk van kennis en kunde.

Al ons personeel neemt deel aan de wekelijkse intervisie-  casuïstiekbespreking.

Al ons personeel neemt deel aan een intercollegiale toetsing.

Wij gaan als organisatie naar landelijke bijeenkomsten en ontvangen nieuwsbrieven.

Van al ons personeel, stagiaires en vrijwilligers beschikken wij over een VOG.