Onderweg naar eigen kracht

Intentieverklaring samenwerking met Stichting BAKboord Den Haag

Vrijdag 4 september 2020 tekenden de voorzitters van Stichting BAKboord Den Haag en Stichting BalansZorg Begeleiding Leiden een intentieverklaring om intensief te gaan samenwerken. Beide stichtingen hebben het belang van en de zorg voor werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt hoog in het vaandel staan. Door meer samen te werken beogen zij met name meer mannen en vrouwen met een detentieverleden kwalitatief goed te kunnen begeleiden naar betaald werk.
Zowel Maarten Kersten als Walther Burgering spraken van een mooie dag voor werk zoekende ex-gedetineerden in zowel Leiden als Den Haag. Door de krachten te bundelen komen twee stromen van expertise bij elkaar, die op kwaliteitsniveau elkaar versterken. Ook de gebiedsuitbreiding is voor beide organisaties van belang. Zie ook: www.stichtingbakboord.nl.

Op de foto: Maarten Kersten en Walther Burgering reiken elkaar coronaproof de intentieverklaring aan om te tekenen.