Onderweg naar eigen kracht

BZB en Kandidatennet gaan samen werken

Burgers verdienen de zorg waar ze recht op hebben

De Stichtingen BalansZorg Begeleiding en Kandidatennet zetten zich in voor mensen die, door omstandigheden waar zij geen grip op hebben, moeite hebben hun leven weer op de rit te krijgen. Door ontschottend te werken vanuit Jeugdwet, Wlz en Wmo, met onze methoden van individueel begeleiden, gaan wij samen de krachtige zorgspeler zijn die Leiden nodig heeft.

We doen het al jaren, laagdrempelig verbinden, vasthouden en doorzetten om mensen weer kracht en perspectief te geven. BalansZorg Begeleiding met behulp van het Competentiegericht Begeleiden van, voornamelijk, zorgmijders en Kandidatennet met het individueel begeleiden van, voornamelijk jongeren, die dreigen uit te vallen.
Al onze medewerkers hebben passie voor mens en maatschappij, zijn gespecialiseerd in meervoudige en (multi-) culturele problematieken, meertalig, bevlogen, hoog gekwalificeerd en ervaren.

We willen laten zien dat het kan: met behoud van eigen identiteit een wederzijds aanvullend dienstenpakket aanbieden, waarbij niemand zich van het kastje naar de muur voelt gestuurd, maar juist de kracht ervaart van gericht samenwerkende ondersteuning.

We gaan vanaf 1 juni 2020 met een positieve grondhouding een duurzame relatie aan die garandeert dat de belangen van onze cliënten optimaal zullen worden behartigd.

samenwerking