BZB en Kandidatennet gaan samen werken!

Burgers verdienen de zorg waar ze recht op hebben De Stichtingen BalansZorg Begeleiding en Kandidatennet zetten zich in voor mensen die, door omstandigheden waar zij geen grip op hebben, moeite hebben hun leven weer op de rit te krijgen. Door ontschottend te werken vanuit Jeugdwet, Wlz en Wmo, met onze methoden van individueel begeleiden, gaan […]